نقطه-بازی-آنلاین-Nomre-20-game
EN
نقطه بازی آنلایننقطه-بازی-آنلاین-Nomre-20-game
نقطه بازی یک بازی محبوب قدیمی است، در این بازی یک شبکه مستطیلی از نقاط در اختیار شما قرار داده می شود. بازیکنان باید این نقاط را توسط خطهای افقی و عمودی به یکدیگر متصل کنند. هدف ایجاد مربع توسط این خطوط است و در پایان بازیکنی که بیشترین مربع را ایجاد کرده باشد برنده بازی است.
اکنون نقطه بازی آنلاین این امکان را به شما می دهد تا با افراد در سرتاسر دنیا بازی کنید.
نقطه-بازی-آنلاین-Nomre-20-game
نقطه-بازی-آنلاین-Nomre-20-game
نقطه-بازی-آنلاین-Nomre-20-game
دانلود مستقیم
(اندروید)
دانلود مستقیم
(اپل)
دانلود ماهواره من